صد جمله جالب و پند از بزرگانجملات زیبا و خواندنی از بزرگان 

 

جملات زیبا و خواندنی از بزرگان


دقايقي را كه به عيب جويي ديگران مي گذرانيم، اگر صرف انديشيدن به عيبهاي خود كنيم، فايده هاي زيادي مي بريم كه كوچكترين آن خودشناسي است.((؟))

 

شخص غايب هميشه مورد سرزنش است.((مثل لهستاني


فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد منبع : فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولد |صد جمله جالب و پند از بزرگان
برچسب ها : جمله جالب